MAATSCHAPPIJ

DIVERSITEIT

 

Als maatschappelijk bewust bedrijf hecht SPIE veel belang aan diversiteit. Dat uit zich bijvoorbeeld in de wil om iedereen dezelfde kansen te bieden binnen de groep en staat concreet uitgeschreven in een diversiteitscharter. Dat werd niet alleen aan alle werknemers meegedeeld, maar ook aan onze klanten, leveranciers en partners. SPIE heeft ook een comité “Diversiteit Groep” opgericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van de filialen, die prioritaire acties uitdenken en de vooruitgang opvolgen.

Deze acties moeten het evenwicht op elk vlak verbeteren: mannen-vrouwen, jongeren-ouderen, verschillende maatschappelijke, etnische of culturele achtergronden, personen met een beperking, enzovoort.

 

ACTIRIS

 

Als maatschappelijk bewust bedrijf heeft SPIE Belgium ervoor gekozen om haar sociale verantwoordelijkheid nog meer op te nemen en van diversiteit één van zijn prioriteiten te maken. Het zet zich in voor een betere man/vrouw-verdeling, betere werkgelegenheid voor personen met een handicap, een goede spreiding over verschillende generaties en verscheidenheid van achtergrond op de werkvloer. In dat kader heeft SPIE Belgium Actiris aangesproken, een belangrijke speler op het vlak van tewerkstellingsoplossingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het actieplan met Actiris is gebaseerd op een diversiteitsdiagnose die werd gesteld bij het personeel van SPIE Belgium. Het plan is uitgewerkt volgens vier interventiedomeinen: HR-management, werkorganisatie, organisatiecultuur en externe positionering. Er werden duidelijke doelstellingen vooropgesteld voor elk van deze vier pijlers. Samen vormt dit alles het “diversiteitsplan”. Dat is een plan van twee jaar waarna Actiris het actieplan zal evalueren en een verslag zal opmaken dat de basis zal vormen voor een nieuw plan.

 

SO' SPIE LADIES

 

SPIE Belgium heeft So’SPIE Ladies opgericht: een netwerk dat het bewustzijn voor het evenwicht en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk moet vergroten. Het netwerk heeft drie taken: zorgen voor meer gelijkheid op het werk en de teams gemengder maken, zorgen voor een betere loopbaanontwikkeling voor vrouwen en zowel mannen als vrouwen bewustmaken voor dat evenwicht tussen mannen en vrouwen. Eén van de actiemiddelen van het netwerk is workshops organiseren die, naargelang het behandelde thema, door mannen en vrouwen of alleen door vrouwen kunnen worden gevolgd. Bij SPIE Belgium is 14% van de managers een vrouw.

 

TIME4SOCIETY

 

In samenwerking met de vereniging Time4Society engageert SPIE Belgium zich om elk jaar 130 werkdagen te “doneren” zodat haar werknemers zich kunnen inzetten voor maatschappelijke en ecologische projecten.
De werknemers die dat willen, kunnen zo deelnemen aan een van de maatschappelijke of ecologische projecten van SPIE. De inhoud van deze projecten is heel breed: schoonmaken van parken en woekerende planten wieden, logistieke ondersteuning op een festival voor personen met een handicap, herstelling van gebouwen van een vereniging die volwassenen in moeilijkheden uit de nood helpt, enzovoort.
Elk jaar nemen er meer en meer werknemers deel aan die dagen. Op die manier kunnen zij niet alleen een andere professionele en sociale omgeving ontdekken, maar ook collega’s van andere afdelingen ontmoeten tijdens nuttige teambuildingactiviteiten.

Nieuws