ECONOMIE

Ethiek

 

SPIE stelt hoge eisen op het vlak van bedrijfsethiek. Deze hoge eisen moeten een sterke interne cultuur creëren en waarborgen, gebaseerd op vertrouwen en integriteit. De bedrijfsethiekprincipes van SPIE belichamen de inzet van de groep op het vlak van deontologie.

Ze weerspiegelen onze historische waarden zoals die beschreven staan in één van onze grondbeginselen:

“Al onze handelingen moeten in het teken staan van betrouwbaarheid, vertrouwen en billijkheid. We moeten ernaar streven de huidige wettelijke vereisten na te leven of zelfs te overtreffen, onze beloftes na te komen en belangenconflicten te vermijden. We engageren ons om te strijden tegen elke vorm van corruptie en concurrentieverstorende afspraken, om juiste interne gegevens te produceren en om zowel intern als extern in alle transparantie te communiceren”.

SPIE hangt de beginselen van de OESO aan en is sinds 2003 lid van het Global Compact. Dat is een organisatie die, onder leiding van de VN, ijvert voor respect voor de rechten van de mens en de arbeidswetten, voor de strijd tegen corruptie en de inachtneming van milieuproblemen.
Wij willen het performant zaken doen, zowel op het economische als op het ethische vlak. Daarnaast willen we een wederzijds vertrouwen en duurzame relaties opbouwen met al onze stakeholders.

 

Verantwoorde aankopen

 

Ons doel is om meer en meer aan te kopen bij leveranciers die mensen tewerkstellen in een integratieprogramma, maar ook om samen te werken met ondernemingen uit lokale arbeidsmarktgebieden en bedrijven uit de sociale economie (organisaties en diensten voor sociale tewerkstelling). In 2013 werd er voor bijna 1 miljoen euro aan bestellingen geplaatst bij bedrijven uit de sociale economie.

SPIE heeft ook een evaluatie op poten gezet voor leveranciers. Het doel daarvan is om hun inzet op het vlak van MVO beter te leren kennen en om verbeterpunten te identificeren. Dankzij de expertise van een externe, onafhankelijke en erkende onderneming, worden onze leveranciers op 21 criteria geëvalueerd binnen de volgende thema’s: milieu, sociaal, bedrijfsethiek, leveranciers. Om alle leveranciers bij deze actie rond duurzame ontwikkeling te betrekken, stelde SPIE een “charter voor verantwoorde aankopen” op.

Zo werd in 2018 88% van de aankopen bij onze strategische leveranciers geëvalueerd op basis van hun prestaties op het vlak van MVO.

Er werden opleidingen bedrijfsethiek opgericht voor alle managers. Het doel is om beter te kunnen antwoorden op concrete vragen die de verantwoordelijken in de praktijk kunnen krijgen. Het Algemeen Directiecomité van de groep wil haar regels en procedures constant verbeteren. Daarom heeft het comité het ethiekbeleid herzien en aangepast. Ze hebben zich voornamelijk gebaseerd op de “principes van bedrijfsethiek” en de “toepassingsgids van bedrijfsethiek” die helpen om de goed gedrag te identificeren dat moeten worden aangenomen bij activiteiten. Wat de leveranciers betreft, werd er een audit uitgevoerd van alle partners. Er werd ook een specifieke interne en externe communicatie gelanceerd.

 

SHARE FOR YOU

 

Elk jaar geeft de groep de werknemers de kans om aandeelhouder te worden van SPIE tegen voordelige voorwaarden en een verminderde prijs.
Het werknemersaandeelhouderschap maakt deel uit van de bedrijfscultuur van SPIE: het illustreert de sterke en duurzame band tussen de werknemers en de groep.