SOCIAAL

BIJ ONS STAAT DIENSTVERLENING CENTRAAL. DAAROM ZIJN ONZE MEDEWERKERS ONZE BELANGRIJKSTE RIJKDOM

 

Wij besteden veel aandacht aan hun veiligheid op de werkplek en geven hen de mogelijkheid om zich bij te scholen, door te groeien en constructieve sociale relaties uit te bouwen. SPIE is zich bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover haar werknemers en partners. SPIE vertaalt haar engagement voor de gezondheid en veiligheid in alles wat het onderneemt door op alle niveaus een preventiecultuur te ontwikkelen. De groep is een voorbeeldbedrijf op dat vlak. “Nul ongevallen” is dan ook een concreet doel en een manier om de prestaties te verbeteren.

 

ONZE ACTIES:

VEILIGHEID

SPIE ontwikkelt op alle niveaus een preventiecultuur met preventie- en veiligheidsstandaarden die bewust verder gaan dan de geldende wetgeving in dat kader. Met twee keer minder arbeidsongevallen dan het sectorgemiddelde binnen de groep is SPIE de huidige leider op het vlak van veiligheid en het doel "nul ongevallen” blijft intact. De geldende veiligheidsstandaarden binnen de groep worden ook nageleefd door alle onderaannemers.

Zo ontwikkelde SPIE Belgium de Safety Floor Stone. Dat is een vloerbedekking in de vorm van een grote tegel die openingen in de grond op werven veilig afdekt.


TOP EMPLOYER

In 2019 werd SPIE Belgium voor de twaalfde keer tot “Top Employer” verkozen. SPIE onderscheidt zich dankzij haar aanwervings- en integratieprocedures voor nieuwe werknemers, haar inspanningen op het vlak van employer branding en levenslang leren. Van alle aspecten die werden geëvalueerd, wil SPIE Belgium de nadruk leggen op vier werkpijlers:


OPLEIDING

88 % van de werknemers van SPIE in Europa volgen jaarlijks opleidingen

In België zijn dat ongeveer 20.000 opleidingsuren per jaar.

Onze teams continu opleiden is een prioriteit voor ons, want dankzij opleidingen kunnen onze medewerkers:


Netwerk CEASE - partner- en intrafamiliaal geweld

In België zal één op drie vrouwen tijdens haar leven het slachtoffer worden van partnergeweld. In dat kader wil het project CEASE pioniersbedrijven helpen om een stabiele en ondersteunende omgeving te bieden voor slachtoffers van partner- en intrafamiliaal geweld.

Door het CEASE-charter te ondertekenen, engageren wij ons om sensibiliseringsacties op te zetten en om tussenpersonen op te leiden binnen het bedrijf.

Nieuws