SMART CITIES

DE MARKT “SMART CITY” OMVAT DE “SLIMME” INRICHTING VAN STEDEN, VOORNAMELIJK OP HET VLAK VAN INFRASTRUCTUUR, MOBILITEIT, OPENBARE VOORZIENINGEN EN VEILIGHEID.
 

SPIE biedt een antwoord op de uitdagingen en opportuniteiten van de verstedelijking, hertekent de stad en de omgeving op basis van de wensen en de noden van de inwoners.

SPIE stelt haar vakmanschap ter beschikking van slimme, creatieve, performante en duurzame steden en gebruikt al haar innovatie- en optimalisatiepotentieel om een beter stadsleven te creëren.

 • Slimme openbare verlichting
 • Verbinding en telecommunicatie
 • Videobewaking.
 • Transport en mobiliteit
 • Infrastructuur op sociaal gebied en voor gezondheidszorg
 • Openbare nutsvoorzieningen
 • Water- en afvalverwerking

 

ONTWERP

 • Volledige audit
 • Advies van experts bij doelstellingen, het ontwerp van netwerken, de ICT-infrastructuur, het beheer en de beveiliging van gegevens, het beheer van de kosten en de naleving van de wet.
 • Begeleiding bij de functionele analyse
 • Offertes op maat
 • Evaluatie van de technische keuzes, optimalisatie van de strategieën en resultaatsverbintenis
 • Begeleiding bij de financiering


UITWERKING

 • De bestaande infrastructuur moderner en conform de huidige wetgeving maken
 • Duurzaam aankoopbeleid
 • Nieuwbouw, renovaties of herinrichtingen in bewoonde staat
 • Integratie en uitrol van interoperabele oplossingen die bestuurd kunnen worden vanop afstand.
 • Uitwerking van elk technisch onderdeel van de offerte
 • Beveiliging van informatie-uitwisseling
 • Begeleiding bij de veranderingen


ONDERHOUD EN EXPLOITATIE

 • Kwaliteit en tijd van de lokale interventies
 • Operationele omstandigheden vrijwaren, mits naleven van de wetgeving, live analyseren en controleren van de apparatuur
 • Configuratie, exploitatie, toezicht en informatiebeheer
 • Energiebeheer en optimalisatie van het verbruik met resultaatsverbintenis
 • Opstellen van logboeken, technische verslagen en tevredenheidsenquêtes bij de gebruikers
 • Technologische monitoring

 

1450 Laadpunten voor elektrische voertuigen
333 Sensoren voor parkeerplaatsen in de stad
>3500 Veiligheidscamera's in de MIVB-metro voor het Brussels Gewest
>1000 Infoborden voor reizigers (De Lijn)

Referenties & Nieuws