Waarden & Ethiek

SPIE laat zich dagelijks leiden door drie essentiële waarden om een bedrijf te worden dat ten dienste staat van een duurzame wereld: dicht bij onze klanten, prestaties en verantwoordelijkheid.

 

DICHT BIJ ONZE KLANTEN, TEAMS EN PARTNERS
 

Het management is steeds bereikbaar, zowel voor de klanten als voor de teams en de partners.

SPIE staat altijd garant voor de veiligheid van iedereen die op de werf werkt.

Elke medewerker is een ambassadeur van het bedrijf en moet zelfstandig en verantwoordelijk zijn.

Diversiteit is onze troef: via ons netwerk en de solidariteit tussen onze teams, streven we een kruisbestuiving na tussen het vakmanschap en de cultuur van al wie voor ons bedrijf werkt.

Een nabijheid die doordrongen is van nieuwsgierigheid, waar men een luisterend oor biedt en van een wereld droomt waarin we steeds nauwer samenwerken.

Door zo dicht bij onze klanten te staan, kunnen wij hun noden goed in kaart brengen en begrijpen, en hen de meest adequate en duurzame oplossingen aanbieden.

Door zo dicht bij onze partners te staan, kunnen wij geïntegreerde oplossingen installeren die een ecosysteem creëren dat alle betrokken partners voordelen biedt en dichter bij elkaar brengt.

 

PRESTATIES OP ALLE NIVEAUS
 

Onze groei is waardegedreven. Dat motiveert onze aandeelhouders om onze ontwikkeling te ondersteunen.

Het stelt onze klanten gerust, motiveert onze medewerkers en trekt talent aan.

Iedereen draagt bij aan onze prestaties. Zowel het management als alle medewerkers verbinden zich samen tot onze doelstellingen. Dat veronderstelt ondernemingszin, flexibiliteit en een vooruitziende blik. Iedereen kan zijn bijdrage aan de resultaten van het bedrijf nagaan.

Maar prestaties zijn niet alleen een resultaat: ze vormen ook een waarde en een ambitie die iedereen kan delen, ook onze klanten. Zij plukken daar rechtstreeks de vruchten van aangezien onze prestaties aan de basis liggen van de hunne.

 

SOCIALE EN MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

 

Voor SPIE mag de technologie enkel evolueren met respect voor mens en milieu. Dat engagement vertaalt zich in ethische en verantwoordelijke acties die de prestaties van de medewerkers, de groene economie en de duurzame ontwikkeling van het bedrijf stimuleren.

SPIE is aanwezig op de werf en kan haar klanten zo begeleiden bij een duurzame benadering.

Deze benadering resulteert in partnerschappen op de lange termijn, met verschillende economische en sociale spelers.

Elke medewerker is geëngageerd, verantwoordelijk voor de uitrusting en de installaties die hem zijn toevertrouwd en respecteert de strengste veiligheids- en milieunormen.

Hij is ook verantwoordelijk tegenover zijn klanten en partners en spant zich dagelijks in zodat SPIE haar deadlines en verbintenissen kan nakomen. « We are SPIE. We deliver. »

 

ETHISCHE AANPAK: EEN STRIKTE CODE EN EEN MELDINGSPROCEDURE

In overeenstemming met haar waarde van verantwoordelijkheid verbindt SPIE zich ertoe te streven naar de hoogste normen van ethiek en integriteit. Ons doel is ervoor te zorgen dat onze praktijken voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, en het vertrouwen van onze belanghebbenden op lange termijn te verdienen en te behouden. Wij hebben onze gedragsregels vastgelegd in een ethische code en in een toepassingsgids die onder alle werknemers wordt verspreid. Deze documenten zijn beschikbaar in 7 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Pools, Hongaars en Slowaaks. Bovendien kunnen onze interne en externe belanghebbenden elk gedrag melden dat zij onethisch achten, overeenkomstig de procedure voor het verzamelen en behandelen van meldingen en waarschuwingen.