LIS

Assemblage en plaatsing van “Local Instrumental Shelters”: een groeisegment voor SPIE Belgium

SPIE Belgium is een onafhankelijke leider op de Europese markt van multitechnieken op het vlak van energie en communicatie. Onlangs haalde SPIE meerdere contracten binnen voor de opbouw, de levering en de plaatsing van “Local Instrumental Shelters” (LIS). Dat zijn prefabgebouwen in beton uitgerust met een volledige elektrische installatie en bedieningspanelen. Ze zijn ontworpen voor de besturing van een productielijn.

Gebruiksklare oplevering

SPIE Belgium, meer specifiek de afdeling Elektriciteit en Instrumentatie (Eetl) van SPIE Industry Grobbendonk, heeft op dit moment drie contracten lopen om zulke gebouwen op te trekken. De klanten zijn actief in de chemische en petrochemische sector, maar in principe kan elk productiebedrijf munt slaan uit een LIS-installatie. “De spelers uit de petrochemische en farmaceutische sector zijn zeer geïnteresseerd, aangezien er zich in die sectoren meer risico’s voordoen”, legt Steven Van Craen, Project Manager, ons uit.

“De opbouw van een dergelijk prefablokaal gebeurt bij SPIE. Dit is altijd maatwerk en het lokaal komt gebruiksklaar aan bij de klant. Vooraleer het lokaal geleverd wordt, wordt het nog uitgebreid getest bij SPIE”, vertelt Steven. Een LIS bevat gewoonlijk - wel altijd op maat - talrijke elektrische nutsvoorzieningen: verlichting, stopcontacten, HVAC-installatie en alle nodige interne bekabeling. Die worden natuurlijk onderling aangesloten voorafgaand aan de installatie. Zodra het LIS-lokaal is geplaatst, wordt het aangesloten aan de productlijn in de fabriek van de klant.

Geen overlast op de site zelf

“Een LIS is de ideale oplossing voor bedrijven die de besturing van hun oude productielijn willen vervangen en die geen werken willen uitvoeren op de site zelf”, legt Steven uit. “Een LIS wordt namelijk volledig bij SPIE opgebouwd.” Het lokaal wordt dus niet op de site van het bedrijf zelf opgebouwd en daarom hebben petrochemische bedrijven geen werkvergunning nodig en zijn de veiligheidsmaatregelen beperkter. “Onze eigen preventieadviseurs verzekeren zich ervan dat alle geldende veiligheidsnormen strikt gevolgd worden tijdens de opbouw van een LIS.” Het feit dat men geen tijd verliest met de aanvraag van een werkvergunning is ook een belangrijk voordeel van deze benadering. “Dankzij onze aanpak kan de besturing van een oude productlijn op zeer korte tijd vervangen worden door een nieuwe”, zegt Steven.

SPIE Belgium wil deze specifieke dienst uitbouwen en heeft daar ook de nodige expertise voor. “Wij begeleiden de assemblage van zulke lokalen volledig zelf en wij testen de werking ook zelf. Voor het transport van die lokalen werken wij samen met een vaste vertrouwenspartner en wij garanderen een gebruiksklare oplevering. Wij houden de veiligheid en de deadlines in elke fase van de samenwerking nauwlettend in de gaten.”

SPIE Belgium heeft een onmiskenbare troef in handen: het bedrijf kan een beroep doen op de expertise van alle afdelingen voor de verschillende technieken die bij de opbouw van een LIS komen kijken. Zo staat SPIE Controlec Terneuzen bijvoorbeeld in voor de engineering van de metalen draagstructuur van het lokaal en voor de hefwerkzaamheden, terwijl SPIE Services Geel Building de HVAC-installatie voor haar rekening neemt.

“Wij zijn zeer tevreden dat verschillende chemische en petrochemische bedrijven ons zo'n belangrijke opdracht hebben toevertrouwd en dat ze tot nu toe tevreden zijn met het resultaat. Aangezien deze manier van werken de klant vele voordelen biedt, is SPIE Belgium ervan overtuigd dat deze dienst veel potentieel heeft”, concludeert Steven.

Geassocieerde markt

Geassocieerde afdeling